Kerstmarkt 2018

7 december 2018 van 17u30 tot 23u00
3e kerstmarkt @ Lauwe’s kersthuisje

De kramen staan opgesteld van Waterstraat 37 tot 126A te 8930 Lauwe / Rekkem.

De inschrijvingen zijn intussen weer geopend!

Schrijf nu meteen in!

Tarieven:

 • Stand van 3 meter –> € 20,00.
 • Stand van 6 meter –> € 30,00.
 • Stand van 9 meter –> € 40,00.
 • Stand van 12 meter –> € 50,00.
 • Stand van 15 meter –> € 60,00.
 • Stand van 18 meter –> € 70,00.
 • Stand van 21 meter –> € 80,00.

Belangrijke informatie & reglementering:

 1. Iedere deelnemer dient in orde te zijn met de Belgische wetgeving inzake ambulante handel.
 2. Iedere deelnemer dient in orde te zijn met de verzekeringen inzake burgerlijke aansprakelijkheid.
 3. Iedere deelnemer die muziek afspeelt verklaart zelf in orde te zijn met Sabam en Billijke vergoeding.
 4. Iedere deelnemer staat in voor zijn eigen afval, dat dient te worden opgeruimd en meegenomen na deelname.
 5. Iedere deelnemer dient in te staan voor de nodige infrastructuur (tent, kraam, verlichting, verlengdraden, …).
 6. Iedere deelnemer verklaart geen schade te berokkenen aan het wegdek, stedelijke infrastructuur, eigendommen van buurtbewoners of medestandhouders.
 7. Iedere deelnemer verklaart de totale afmetingen van de stand correct te hebben opgegeven.
 8. Iedere deelnemer verklaart op de hoogte te zijn dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor overmacht. De organisatie zal er wel alles aan doen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Wij kunnen geen compensaties garanderen.
 9. Iedere deelnemer verklaart kennis te hebben dat geen voorkeurplaatsen kunnen gegarandeerd worden.
 10. Iedere deelnemer verklaart zich eraan te houden geen drank te verkopen.
 11. Iedere deelnemer met eetstanden verklaart in orde te zijn met de brandveiligheid.
 12. Iedere deelnemer met eetstanden verklaart in orde te zijn met alle nodige keuringen.
 13. Door inschrijving of deelname verklaart de deelnemer akkoord te zijn met dit reglement.
 14. Door inschrijving ontvangt u ook de nieuwsbrieven voor de standhouders. Deze zullen beperkt blijven in aantal. In iedere nieuwsbrief staat een link om uit te schrijven indien u dit wenst.

Bij overtreding van het reglement wordt u uitgesloten van verdere deelname.

Schrijf nu in!